Väglördag 9:e Oktober kl.10

Samling vid korsningen Lönnviksvägen/Rastavägen

 • Rensa trummor
 • Grusa ”potthål” på Rastavägen
 • Utsättning av ”snökäppar”
 • Lagning av mindre skador på beläggning
 • Rensa växlighet   
 • Om vi hinner, grusa mötesplatser och vid brevlådor

Ta med lämpliga redskap

Som vanligt grillar vi några korvar och ”ljuger lite” efter väl förrättat värv

Välkommen önskar Styrelsen

Diverse information

Nya skyltar på Rastavägen och Lönnviksvägen

Då vi ej har statsbidrag för Rastavägen är det en enskild/privat väg. För att begränsa obehörig trafik/parkering har vi satt upp nya skyltar. Dessutom en ny skylt vid vändplatsen i slutet av Lönnviksvägen.

Angående hastighet på Lönnviksvägen

Vi har tyvärr fått flera klagomål om att det körs för fort framför allt på Lönnviksvägen men även på Rastavägen. Framför allt under sommarhalvåret då det är många som vistas längs vägarna (i grupp, med barnvagn, cyklar, barn, äldre, hundpromenader mm) är det viktigt att vi kör långsamt. Under sommaren är det dessutom väsentligt ökad trafik. Det har även inträffat incidenter vid möten, då hastigheten varit för hög och man inte uppfattat mötande trafik i tid. Det är inte ok att förbise mötesplatser och andra ställen att mötas på. Vi ber dig som fastighetsägare att föregå med gott exempel och ta det lugnt samt informera besökare och familjen om detta.

Klippning av växtlighet

Klippning har utförts inom vägområdet på Lönnviksvägen och Rastavägen

Tung trafik

Tunga lastbilar (ex grusbilar som ofta har en totalvikt på 25 ton) sliter på beläggningen. Mycket viktigt är, om lastbilen ska backa in på tomten, att den inte står stilla och vrider framhjulen fram och tillbaka för att komma in då det förstör beläggningen. Vi vill påminna om att det är fastighetsägarens ansvar att ha tillräcklig bred infart för dagens lastbilar. Vi har flera exempel då slambilen, som besöker alla fastigheter, inte kommer in på tomten och därmed uteblir tömningen. Vi vill även rekommendera att fastigheter bortom Rastavägen vid beställning av tunga transporter anvisar Rastavägen för nedfart till området. Under sommaren när det är varmt och beläggningen är sårbar har vi begränsad bruttovikt på 12 ton som då är skyltad vi infart på Lönnviksvägen (slambilen undantagen). Dispens för nödvändiga transporter kan beviljas av styrelsen.

Väglördag

Kommer att anordnas i slutet av september/början av oktober. Mer information kommer att skickas ut.

Klippning/Slåtter Lönnviksvägen

Årlig maskinell Klippning/Slåtter inom vägområdet längs Lönnviksvägen (och Rastavägen) kommer att utföras under juli/aug.

För att undvika skador vill vi uppmana fastighetsägare att redan nu tydligt märka ev. egna installationer ovan mark inom vägområdet (dvs utanför tomtgränsen).

Flytta även in soptunnor till tomten när det inte är dags för sophämtning,

Föreningen ansvarar ej för ev. skador.

Mvh
Styrelsen

Midsommarfirande 2021

Fastighetsägare som brukar vara med och organisera Lönnviksvägens årliga gemensamma midsommarfirande har på grund av fortsatt pågående pandemi och att alla inte är vaccinerade, föreslagit att det inte genomförs ett gemensamt firande detta år heller.

Då firandet organiseras på fastighetsägares egna initiativ och inte av samfälligheten så är det naturligtvis fritt fram för dem som ändå vill träffas på midsommarängen.

Väglördagen flyttas

Vi flyttar väglördagen till 10:e oktober
Väderprognosen hotar med regn och rusk nu på lördag 26 sep.
Även om SMHI kan ha fel flyttar vi fram 2 veckor försäkerhets skull.
I övrigt gäller samma ”agenda”.

Vi ses
Styrelsen

Väglördag 26:e September kl. 10

Samling korsningen Rastavägen/Lönnviksvägen.

Aktiviteter:

 • Rensa trummor
 • Grusa ev. ”potthål” på Rastavägen
 • Utsättning av ”snökäppar”
 • Lagning av mindre skador på beläggning
 • Rensa växtlighet (ex. vid Brevlådor)
 • Ta bort ogräs i mittsträngen (framför allt i slutet av LV)
 • Om vi hinner: Grusa mötesplatser och vid brevlådor

Ta med lämpliga redskap för detta
Som vanligt grillar vi några korvar och ”ljuger lite” efter väl förrättat värv

Välkommen önskar
Styrelsen

Klippning/Slåtter Lönnviksvägen

Maskinell Klippning/Slåtter inom vägområdet längs Lönnviksvägen (och Rastavägen) kommer att utföras under Juli

För att undvika skador uppmanas fastighetsägare att tydligt märka ut  ev. egna installationer ovan mark inom vägområdet (dvs utanför tomtgränsen) samt att flytta in soptunnor till tomten när det inte är dags för sophämtning

Mvh
Styrelsen

Begränsad bruttovikt på Lönnviksvägen

Sommaren är här och därmed soligt och höga temperaturer som gör beläggningen mjuk på Lönnviksvägen

Därför återinför vi nu omgående den Begränsade Bruttovikten på Lönnviksvägen till 12 ton tills vidare. Detta för att undvika skador då beläggningen blir mjuk.

Vi har bl.a. uppmärksammat skador då tunga fordon ska ta sig in vid trånga infarter till fastigheter. Framför allt uppstår skador då lastbilen står stilla och vrider framhjulen fram och tillbaka för att komma in på fastigheten. Som exempel väger full last på en grusbil ca 12-13 ton och totalvikten blir över 20 ton.

Om ni ändå har för avsikt att beställa tunga transporter (grus, jord byggmaterial mm) uppmanar vi er att kontakta nedanstående vägansvariga om era planer innan beställning samt meddela entreprenören att iaktta största försiktighet.

Vi vill även påminna att det är fastighetsägarens ansvar att tillse att in/utfart kan ske utan skador på vägen

Se även tidigare utsänd information 2019-04 http://lonnviken.se/2019/04/17/911/

Vi hoppas att ni har förståelse och ber Er respektera detta.

Vid eventuell beställning av slamtömning (gäller ej av kommunen schemalagda hämtningar) som behöver utföras, ber vi Er att om möjligt avvakta till svalare väder, eller kontakta Roslagsvatten 08-540 835 00 alternativt entreprenören Relita 018-57 27 00  / 0771-103 500, E-post: info@relita.se, för att informera dem om att iaktta största försiktighet vid infart till fastighet så att inga skador uppstår.

För ev. frågor kontakta:
Stefan Trysén  072-5362555
Stefan Salomé 070- 9790725

Mvh
Styrelsen