Väglördagen flyttas

Vi flyttar väglördagen till 10:e oktober
Väderprognosen hotar med regn och rusk nu på lördag 26 sep.
Även om SMHI kan ha fel flyttar vi fram 2 veckor försäkerhets skull.
I övrigt gäller samma ”agenda”.

Vi ses
Styrelsen

Väglördag 26:e September kl. 10

Samling korsningen Rastavägen/Lönnviksvägen.

Aktiviteter:

  • Rensa trummor
  • Grusa ev. ”potthål” på Rastavägen
  • Utsättning av ”snökäppar”
  • Lagning av mindre skador på beläggning
  • Rensa växtlighet (ex. vid Brevlådor)
  • Ta bort ogräs i mittsträngen (framför allt i slutet av LV)
  • Om vi hinner: Grusa mötesplatser och vid brevlådor

Ta med lämpliga redskap för detta
Som vanligt grillar vi några korvar och ”ljuger lite” efter väl förrättat värv

Välkommen önskar
Styrelsen

Klippning/Slåtter Lönnviksvägen

Maskinell Klippning/Slåtter inom vägområdet längs Lönnviksvägen (och Rastavägen) kommer att utföras under Juli

För att undvika skador uppmanas fastighetsägare att tydligt märka ut  ev. egna installationer ovan mark inom vägområdet (dvs utanför tomtgränsen) samt att flytta in soptunnor till tomten när det inte är dags för sophämtning

Mvh
Styrelsen

Begränsad bruttovikt på Lönnviksvägen

Sommaren är här och därmed soligt och höga temperaturer som gör beläggningen mjuk på Lönnviksvägen

Därför återinför vi nu omgående den Begränsade Bruttovikten på Lönnviksvägen till 12 ton tills vidare. Detta för att undvika skador då beläggningen blir mjuk.

Vi har bl.a. uppmärksammat skador då tunga fordon ska ta sig in vid trånga infarter till fastigheter. Framför allt uppstår skador då lastbilen står stilla och vrider framhjulen fram och tillbaka för att komma in på fastigheten. Som exempel väger full last på en grusbil ca 12-13 ton och totalvikten blir över 20 ton.

Om ni ändå har för avsikt att beställa tunga transporter (grus, jord byggmaterial mm) uppmanar vi er att kontakta nedanstående vägansvariga om era planer innan beställning samt meddela entreprenören att iaktta största försiktighet.

Vi vill även påminna att det är fastighetsägarens ansvar att tillse att in/utfart kan ske utan skador på vägen

Se även tidigare utsänd information 2019-04 http://lonnviken.se/2019/04/17/911/

Vi hoppas att ni har förståelse och ber Er respektera detta.

Vid eventuell beställning av slamtömning (gäller ej av kommunen schemalagda hämtningar) som behöver utföras, ber vi Er att om möjligt avvakta till svalare väder, eller kontakta Roslagsvatten 08-540 835 00 alternativt entreprenören Relita 018-57 27 00  / 0771-103 500, E-post: info@relita.se, för att informera dem om att iaktta största försiktighet vid infart till fastighet så att inga skador uppstår.

För ev. frågor kontakta:
Stefan Trysén  072-5362555
Stefan Salomé 070- 9790725

Mvh
Styrelsen

Midsommarfirande 2020

Organisatörerna av Lönnviksvägens årliga gemensamma midsommarfirande har på grund av Covid-19 beslutat att inte genomföra ett gemensamt firande detta år. Vi får se fram emot ett gemensamt midsommarfirande 2021.

Regler för gemensamma områden

Styrelsen har vid sammanträde den 22:a februari 2020 enhälligt beslutat om regler för gemensamma områden. Reglerna har distribuerats via mejl.

Efterhand kommer styrelsen att inventera de fem gemensamma områdena vid stranden för att bedöma behovet av eventuella åtgärder.

Mvh
Styrelsen

Gemensamma områden

En påminnelse:

Under föreningsstämman diskuterade vi våra gemensamma områden. Vi kom då överens om att man till styrelsen@lonnviken.se kan skicka in förslag om hur vi på bästa sätt skulle kunna utnyttja dessa områden och vad som behöver göras för att uppnå detta, t.ex. röja, göra i ordning stränderna mm.

Så om ni har tankar/idéer om detta så hör av er, gärna före 14 oktober.

Mvh
Styrelsen

Väglördag 5:e Oktober kl 10

Samling korsningen Rastavägen/Lönnviksvägen.

Aktiviteter:
-Rensa trummor
-Grusa ev. ”potthål” på Rastavägen
-Utsättning av ”snökäppar”
-Lagning av mindre skador på
  beläggning

Om vi hinner:
-Grusa mötesplatser

Ta med lämpliga redskap.

Som vanligt grillar vi några korvar och ”ljuger lite” efter
väl förrättat värv

Välkommen önskar
Styrelsen